Пресни яйца за консумация

”Джени Ово” ЕООД предлага висококачествени яйца под търговската марка ”Джени”, сортирани и опаковани в съответствие със западноевропейските стандарти. Всички дейности от производството на яйца до доставката им в супермаркета е под непрекъснат контрол на качеството. Най- високото качество на близо 350 000 броя яйца дневно, гарантираме чрез:

Изхранване на птиците с висококачествени комбинирани фуражи отговарящи на изискванията на Добрите Производствени Практики.

Отглеждане на птиците в най-модерно и съвременно стопанство съобразено и отговарящо на всички изисквания за хуманно отглеждане на стокови носачки.

Ежедневно събиране, окачествяване, сортиране, маркиране и опаковане. Използваме последно поколение сортировъчна машина ”Staalkat” с капацитет 54 000 яйца на час, снабдена с електронен овоскоп, кръвдетектор. Сертификат IFS Food за прилагане на най-добрите практики.

На нашите клиенти предлагаме пресни яйца от клас “А” с размери: S, M, L, XL, в опаковки на яйца от 6, 10, 18, 180 броя, както и на палети по 9 000 и 10 800бр.