Фуражи за носачки

Високото качество на нашите продукти се дължи и на произвежданият от нас фураж. Използваме само добре подбрани качествени зърна и хранителни добавки, осигуряващи добро здраве на нашите кокошки и екологични яйца.
Фуражното ни производство е с капацитет 8 тона/час, като освен за нашите нужди, можем да предложим същото качество фуражни смески на нашите клиенти.
Разполагаме със силозно стопанство за съхранение на зърнени култури за продължителен срок, при запазване на добрите им качества.