Хранителна безопасност

Ние в Джени, се грижим за високото качество на нашите продукти, чрез непрекъснат контрол на суровини, материали и готова продукция. Разполагаме с модерна лаборатория, в която ежедневно следим за качеството на използваните от нас съставки на фуражните смеси.
От създаването си фермата спазва всички добри производствени практики, гарантиращи доставянето до нашите клиенти на готови здравословни продукти с високи вкусови качества. През годините сме сертифицирани по приложимите за нашите производства стандарти за ISO: 9001:2015 и 22000:2005, както и FSSC.

В началото на 2022 година, бяхме сертифицирани и с най-високото ниво на IFS Food Версия 7.