Ферма за яйца

Повече за нашата история

ДЖЕНИ ОВО ЕООД (Еко фарм – 2005) е създадена през 2005 г. с цел изграждаето на модерно стопанство за производство на кокоши яйца за консумация. През 2022 се считаме за най-модерното предприятие от този вид в страната с капацитет за отглеждане на близо 380 000 броя стокови носачки, в т.ч. 100 000 носачки подово отглеждане

За краткото си съществуване, се утвърдихме като един от водещите производители на яйца за консумация в България. Оборудвахме фермата си с най- модерни съоръжения за отглеждане на стокови носачки отговарящи на всички изисквания на ЕС за хуманно отглеждане. Осигуряваме нужният комфорт на нашите носачки и заедно с качествения комбиниран фураж, който сами произвеждаме, се гарантира постоянно високо качество на яйцата за консумация ”Джени”.

Разполагаме със собствен автомобилен парк от над 20 броя товарни и лекотоварни автомобили – хладилни, за насипни товари и фураж. С тях осъществяваме доставката на суровини  и материали за дейността и транспортираме готовата продукция до нашите клиенти, в т.ч. от/до други страни от Европейския съюз.

Закупен терен в близост до добре изградена инфраструктура край град Сливен и така бе поставено началото на инвестиционния процес.

Първо производствено хале, център за сортиране, маркиране, окачествяване и опаковане на яйца, и административна сграда. Производственото хале оборудвахме за 50 000 броя стокови носачки, като първия цикъл стартира на 01.10.2006 г. Годишното ни производство на яйца за консумация бе 16 000 000 броя.

Второ производствено хале, пуснато в експлоатация на 15.09.2007г. Годишното ни производство се покачи на 32 000 000 броя яйца.

Изградихме Трето производствено хале отново с капацитет 50 000 броя носачки. Годишното производство на стопанството ни стигна 50 000 000 броя годишно. Всички сгради са климатизирани и всички процеси са автоматизирани и се управляват от компютри.

Преустроихме на Центъра за окачествяване и сортиране на яйца. Изградихме модерно складово стопанство за съхранение на амбалаж и опаковки. Закупихме и монтирахме нова сортировъчна машина ,,ARDENTA 6”- HOLAND с капацитет 54 000 яйца на час, с детектор за пукнатини в черупката, детектори за кръв и кървави петна с полуавтоматичен овоскоп за окачествяване на яйца и техника за маркиране на яйца.

Изградихме Четвърто производствено хале с капацитет 50 000 броя стокови носачки. Годишното ни производство на яйца стигна 62 000 000 бр. яйца.

Построи се ферма за подрастващи носачки – ярки с капацитет 60 000 броя. В началото на 2012 г. извършихме реконструкция на съществуващата инсталация и увеличихме капацитета на 100 000 броя еднодневни от една партида. Производството на ярки е изцяло за нуждите на „Еко Фарм 2005“ ЕООД.

Изградихме Пета производствена сграда с капацитет 96 000 броя стокови носачки (проект по Мярка 4.1). С тази сграда общия брой на отглежданите птици достигна близо 290 000 броя стокови носачки и годишно прозводство от ок. 80 млн. броя яйца.

Построихме собствен фуражен завод с капацитет 8 т./ч., който изцяло задоволява нуждите ни и намали себестойността на продукцията ни, като има капацитет за продажба на фуражи на външни клиенти. Изградено е и силозно стопанство за съхранение на 3000 тона зърна. На входа и изхода се използва електронна везна на Есит.

Оборудвана е лаборатория за изследване на фуражи и продукция, стартира строителството на складова база за зърно – два силоза по 1500 тона всеки и стартира строителството и оборудването на Инсталация за пастьоризация на яйца – проект по мярка 4.2.

Пуснахме в експлоатация Второ производствена сграда в нашия Център за подрастващи носачки, с капацитет 100 000 бр. подрастващи птици; Стартиране на продажби на подрастващи птици и готови фуражи на външни клиенти; Завършихме разширение на офис сграда. Планираме бъдещи инвестиции в увеличаване на продуктите и подобрявaне на производствените процеси.

През м. Юни беше завършено строителството и оборудването на нашата Производствена сграда 6, с капацитет за оглеждане на 100 000 броя кокошки носачки в алтернативна волиерна система. Разширихме асортимента си от продукти с яйца от кокошки – подово отглеждане с код 2BG20113. От началото на октомври 2020 г, можете да намерите кутийки с 10 бр. и 6 бр. яйца с обновен атрактивен дизайн. Потърсете и най-новият ни продукт – яйца с добавен органичен селен, за вашата още по-здравословна диета!