Ферма за производство на яйца Най- високо качество на яйца Висококачествени яйца Пресни яйца от клас “А” с размери: S, M, L, XL Ежедневно събиране, окачествяване, сортиране, маркиране и опаковане

Началото на нашата високо технологична и екологична ферма за производство на яйца за консумация поставихме през 2006 год. Фермата ни се намира близо до гр. Сливен в землището на с. Панаретовци. Оборудвахме я с най- модерни съоръжения за отглеждане на стокови носачки отговарящи на всички изисквания на ЕС за хуманно отглеждане на носачки. Осигурен е нужният комфорт на нашите носачки и заедно с качествения комбиниран фураж, който сами произвеждаме, гарантираме постоянно високо качество на яйцата за консумация ”Джени”. Утвърдихме се като един от водещите производители на пресни яйца за консумация в България.
Прозводството на яйцата се реализира при спазване на въведените стандарти за управление на качеството и безопасност на храните ISO 22 000: 2005