Το εργοστάσιο αυγών

Η ιστορία μας

Έκο φαρμα 2005 ΜΕΠΕ δημιουργήθηκε το 2005 με στόχο τη διμιουργία ενός σύγχρονου συγκροτήματος παραγωγής αυγών κοτόπουλου για κατανάλωση. Το 2019 είμαστε η πιο σύγχρονη επιχείρηση αυτού του είδους στη χώρα.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης ύπαρξής μας, καθιερωθήκαμε ως ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς αυγών κατανάλωσης στη Βουλγαρία. Το εξοπλίσαμε με τον πιο εξελιγμένο εξοπλισμό εκτροφής για να καλύψουμε όλες τις απαιτήσεις της ΕΕ για καλή μεταχείριση ωότοκων ορνίθων. Οι διαδικασίες παραγωγής και το μικροκλίμα στα κτίρια παραγωγής είναι πλήρως αυτοματοποιημένες και διαχειρίζονται και συντονίζονται από συστήματα υπολογιστών. Παρέχουν την απαραίτητη άνεση των κότων μας και μαζί με την ποιότητα των μεικτών ζωοτροφών υψηλής ποιότητας που μόνοι μας παράγουμε, εγγυάται σταθερή υψηλή ποιότητα των αυγών προς κατανάλωση “Jenny”.

Διαθέτουμε δικό μας στόλο με περισσότερα από 12 φορτηγά και ημιφορτηγά οχήματα – ψυγεία για φορτία εις χύμα και ζωοτροφές. Με αυτά παρέχουμε τις πρώτες ύλες και υλικά για τη δραστηριότητα και μεταφέρουμε να τελικά προϊόντα στους πελάτες μας, από/πρός άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης