Στις αρχές του 2006 ξεκινήσαμε την κατασκευή μίας υψηλής τεχνολογίας και οικολογικής εκμετάλευσης για παραγωγή αυγών για κατανάλωση. Η φάρμα μας βρίσκεται στη Βουλγαρία, κοντά στην πόλη του Σλίβεν, στην περιοχή της κοινότητας Παναρέτοβτσι. Κατά τη διάρκεια της σύντομης ύπαρξής μας, καθιερωθήκαμε ως ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς αυγών κατανάλωσης στη Βουλγαρία. Η φάρμα είναι εξοπλισμένη με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις εκτροφής ωοτόκων ορνίθων που πληρούν όλες τις απαιτήσεις της ΕΕ για καλή μεταχείριση των ορνίθων αυγοπαραγωγής. Οι διαδικασίες παραγωγής μας και το μικροκλίμα στα κτίρια παραγωγής μας είναι πλήρως αυτοματοποιημένα και διαχειρίζονται και συντονίζονται από συστήματα υπολογιστών.
Αυτές παρέχουν την απαραίτητη άνεση των ωοτόκων ορνίθων μας και μαζί με τις ζωοτροφές υψηλής ποιότητας που παράγουμε μόνοι μας, εγγυόμαστε την σταθερή υψηλή ποιότητα των αυγών για κατανάλωση “Jenny”. Η ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος διασφαλίζεται επίσης από τα πρότυπα που έχουν θεσπιστεί για τη διαχείριση της ποιότητας και την ασφάλεια των τροφίμων ISO 22 000: 2005


Εχουμε

0

χρόνια
ανεκτίμητη εμπειρία


Δουλεύουν για εμάς

0

υπεύθυνος
υπαλλήλους


Μεγαλώνουμε

0

ωοτόκες όρνιθες


Παράγουμε

0

νόστιμα αυγά
κάθε μέρα

δείτε τα προϊόντα μας